HOME > 화정청소년카페 톡톡톡 > 톡톡톡에서는
  • 최고관리자
  • 15-06-03 10:34
  • Trackback
  • 648

"청소년 삶을 디자인하다" 톡톡톡 진로직업체험 프로그램 6강 바느질공예가

 

KakaoTalk_20150603_102354200.jpg

KakaoTalk_20150603_102311747.jpg

KakaoTalk_20150603_102312811.jpg

KakaoTalk_20150603_102315724.jpg

KakaoTalk_20150603_102316310.jpg

KakaoTalk_20150603_102352942.jpg

KakaoTalk_20150603_102302068.jpg

 

 

직업체험 6강, 바느질공예 수업!
미래의 유망직종인 바느질 공예가

Comment